====== =======
ขอบคุณ...ที่แวะเยี่ยมชม...บล็อกโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

Hardware

1.ต้อง Login ด้วยบัญชี Gmail ก่อนใช้งาน
2.คลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าใช้งาน ComputerHardware.SWF


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น