====== =======
ขอบคุณ...ที่แวะเยี่ยมชม...บล็อกโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ค่ะ

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

บุคลากรกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี


บุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสุนันทา เรืองทุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทวีคูณ พันพิพัฒน์
ครู คศ.3

นายพสิษฐ์ สุวรรณพงษ์
ครู คศ.3

นายสมจิตร จวนเกาะ
ครู คศ.3

นางพัชรี แซ่เตีย
ครู คศ.3

นางพนมนุช ศิริภูล
ครู คศ.3

นางสาวิตรี นามวงศ์
ครู คศ.3


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น