====== =======
ขอบคุณ...ที่แวะเยี่ยมชม...บล็อกโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รายวิชาคอมพิวเตอร์ 1/2559


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แบบทดสอบ ชุดที่ 1 : เรื่อง แป้นพิมพ์

ผลคะแนน ชุดที่ 1 เรื่อง แป้นพิมพ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แบบทดสอบ ชุดที่ 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ผลคะแนน ชุดที่ 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แบบทดสอบ ชุดที่ 3 : อินเตอร์เน็ต
ผลคะแนน ชุดที่ 2 เรื่อง อินเตอร์เน็ต
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น