====== =======
ขอบคุณ...ที่แวะเยี่ยมชม...บล็อกโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ค่ะ

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

03.ค่านิยม 12 ประการ

ค่านิยม 12 ประการ (สร้างด้วยโปรแกรม Indesign)


1.ต้อง Login ด้วยบัญชี Gmail ก่อนใช้งาน
2.คลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าใช้งาน ค่านิยม 12 ประการ.SWF


 ค่านิยม 12 ประการ

1 ความคิดเห็น:

  1. Casino Slot Machines – Gambling and Strategy Tips | drmcd
    The best casino slots can be found 나주 출장샵 in most casinos or can also 세종특별자치 출장안마 be found in 동두천 출장샵 many other countries where the gameplay 부산광역 출장안마 is the same as a real money 안동 출장마사지

    ตอบลบ