====== =======
ขอบคุณ...ที่แวะเยี่ยมชม...บล็อกโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ค่ะ

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แบบทดสอบ วิทยาการคำนวณ ม.6

แบบทดสอบเก็บคะแนน วิทยาการคำนวณ ม.1

แบบทดสอบวิชา เทคโนโลยี ( วิทยาการคำนวณ ) ชั้น ม.6
เรื่อง  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อเสร็จแล้ว
ให้กดที่ ปุ่ม
เพื่อดูคะแนน กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำใหม่อีกครั้ง

นาย นางสาว  ชื่อ นามสกุล ชั้น ม.6/1 ม.6/2 เลขที่

1. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นการขโมยข้อมูลมีลักษณะอย่างไร
ขโมยข้อมูลจากร้านสะดวกซื้อ
ขโมยข้อมูลจากห้างสรรพสินค้า
ขโมยข้อมูลจากธนาคาร
ขโมยข้อมูลจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

2. การกระทำใดเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม
ไม่ควรใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้น
ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำร้านผู้อื่น

3. สิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดเสียหายต่อคุณสมบัติของข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้าน คือข้อใด
ภัยธรรมชาติ
ภัยพิบัติ
อุทกภัย
ภัยคุกคาม

4. หากต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในการเผยแพร่ภาพ สิ่งใดที่นักเรียนไม่ควรกระทำ
เผยแพร่ภาพลามกอนาจาร
เผยแพร่ภาพกีฬาสี
เผยแพร่ภาพไปเที่ยวลงใน Facebook
เผยแพร่ภาพอาหารที่กำลังรับประทาน

5. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเป็นความผิดทางอาญา
การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
การกระทำใด ๆ ที่เป็นความผิดทางอาญา
การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้ผู้กระทำผิดได้รับผลประโยชน์

6. นักเรียนมีบทบาทอย่างไรในการมีส่วนร่วมที่จะส่งเสริมให้คนทั่วไปใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาท
ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี เคารพกฎระเบียบ
สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น
ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น

7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์
การเจาะเข้าไปในระบบรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
การเจาะเข้าไปในระบบรักษาความปลอดภัยส่วนที่เป็นระบบปฏิบัติการ
การเจาะเข้าไปในระบบสื่อสารและรักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ข้อมูล
การเจาะเข้าไปในระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บสาธารณะ

8. การนำข้อมูลของผู้อื่นมาเป็นประโยชน์ต่อตนเอง จัดเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ประเภทใด
การแทรกแซงข้อมูลโดยมิชอบ
การละเมิดลิขสิทธิ์และปลอมแปลง
อันธพาลทางคอมพิวเตอร์และผู้ก่อการร้าย
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดัดแปลงข้อมูล

9. บุคคลใดปฏิบัติตามมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต
ก้านเข้าไปซื้อเสื้อผ้าลอกเลียนแบบในเว็บไซต์ขายเสื้อผ้า
ไก่พบบุคคลน่าสงสัยในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จึงนำเรื่องไปแจ้งให้ครูผู้ดูแลทราบ
ก้อยคัดลอกภาพอาหารของผู้อื่นเพื่อนำมาทำเป็นเมนูอาหารของร้าน
กุ๊กพิมพ์ไลน์ต่อว่าเพื่อนด้วยถ้อยคำที่รุนแรง เนื่องจากเพื่อผิดนัดตน

10. จากบทความต่อไปนี้
“เป็ดต้องการซื้อรองเท้าคู่ใหม่แต่มีเงินไม่พอ ซันจึงชักชวนเป็ดเข้าไปเล่นพนันฟุตบอลในเว็บไซต์หนึ่ง ต่อมาเป็ดเล่นพนันชนะ จึงนำเงินไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่”
การกระทำของเป็ดเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ประเภทใด
การใช้คอมพิวเตอร์เผยแพร่ภาพ
การฟอกเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
การละเมิดลิขสิทธิ์และการปลอมแปลง
อาชญากรรมที่ใช้การสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผลคะแนน =

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น